$title_bar

$title_bar

$title_bar

$title_bar

$title_bar
$title_bar

Tuyển Dụng

CẦN TUYỂN GẤP 

3 BẠN NAM ( CÓ SỨC KHỎE LAO ĐỘNG )

LUÔN CỐ GẮNG HỌC HỎI 

SẼ ĐÀO TẠO HỌC MÁY 

LƯƠNG CƠ BẢN - CHẠY MÁY SẼ CÂN NHẮC THÊM 

Hotline : 0987.283.800 ( C.CHI )

liên hệ đễ hẹn phổng vấn và tư vấn cụ thể nhé các bạn 

 

 

Bản Đồ

Video clip