Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH PHONG KIỀU

Tiếng Việt Tiếng Anh
Tuyển dụng
test tuyển dụng

test tuyển dụng

Ngày đăng: 02/03/2024 04:02 PM

test tuyển dụng
Cần Tuyển Gấp

Cần Tuyển Gấp

Ngày đăng: 25/05/2023 09:55 PM

Mục đích tuyển dụng  Thay thế  Bổ sung  Mở rộng hoạt động Phòng ban/ bộ phận cần tuyển (1) Chức danh cần tuyển (2) Số lượng tuyển (3) Tiêu chuẩn tuyển dụng(4) Độ tuổi: ……………………..………  Giới tính:  Nam  Nữ Yêu cầu khác: …………………………………………………………………………….. Tóm tắt công việc chính(5) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Địa điểm làm việc:……………………………………………………………………… Giờ làm việc:  Giờ hành chính  Theo ca  Giờ thỏa thuận PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Zalo
Hotline