MÀNG CHE NHÀ KÍNH

CÔNG TY TNHH PHONG KIỀU

Tiếng Việt Tiếng Anh

MÀNG CHE NHÀ KÍNH

𝗖𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗮̀𝗻𝗴 lợp nhà kính
✅𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑜̣𝑛𝑔 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑖𝑜̣𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑎̀𝑛𝑔
✅Đ𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣𝑐, 𝑣𝑎 đ𝑎̣̂𝑝, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑟𝑎́𝑐ℎ, 𝑛𝑢̛́𝑡, 𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑔
✅𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑚 𝑏𝑢̣𝑖, 𝑛𝑎̂́𝑚 𝑚𝑜̂́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑎̀𝑛𝑔
✅𝐾ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑢 ℎ𝑢𝑦̀𝑛ℎ, 𝑐𝑙𝑜 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑠𝑎̂𝑢
✅𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑢𝑒̂́𝑐ℎ 𝑡𝑎́𝑛 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢
✅𝑁𝑔𝑎̆𝑛 𝑡𝑖𝑎 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖́𝑚 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎̂𝑦 𝑡𝑟𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢
✅𝑂̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂, đ𝑜̣̂ 𝑎̂̉𝑚 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑘𝑖́𝑛ℎ
✅𝐵𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑐𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔.
-------------------------------------------
Hot line : 0939 223 886
  • Liên hệ
  • - +
  • 131
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline